Tisk složitých dílů

Vytvářejte vysoce složité součásti s nekonečnými stupni volnosti. Díky vytvoření složité součásti dochází ke zmenšení počtu součástí vyrobené jinou technologií.

Opravy a úpravy dílů

Nákladově efektivní oprava součástí. Mezi opravy zahrnujeme i navařovaní součástí. Možnost dotištění stávající součásti o požadované doplnění tvaru.

Menu