Revitalizace provozního areálu

Název projektu: Revitalizace provozního areálu firmy RH-Tech s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007867
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Podstatou projektu je demolice prostorově a technicky nevyhovujícího brownfieldového objektu a jeho nahrazení moderním výrobním objektem.
Hlavním cílem projektu je rekonstrukce části objektu a demolice zchátralých objektů s výstavbou nových výrobních objektů firmy RH – Tech s.r.o.

Další cíle projektu jsou:

– revitalizace zchátralého výrobního objektu
– zvýšení výrobních kapacit firmy
– vybudování vlastních skladů
– pokrytí vysoké poptávky
– vytvoření nových pracovních míst v regionu s nadprůměrnou nezaměstnaností
– zvýšení tržeb žadatele
– zvýšení potenciálu žadatele na trhu
– zvýšení kvality a přesnosti výroby, díky rozšíření kapacitních prostor objektu umožňující umístnění moderních technologických zařízení

– ušetření ekvivalentní plochy zelené louky
– efektivnější využívání infrastruktury
– zlepšení estetického dojmu v oblasti
– zlepšení životního prostředí
– prevence potenciálního rizika degradace konstrukce podnikatelského objektu

Školicí středisko robotiky

Název projektu: Školicí středisko robotiky Areál firmy RH-Tech s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0017009
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu nacházejícího se ve Mstišově, vč. pořízení vybavení nezbytného pro realizaci vybraných školení, kombinujících odbornou teoretickou a praktickou výuku.

Hlavním cílem projektu

Vybudování školicího střediska pro robotizaci.

Menu